BEDRE BARSEL

 Download ALLE mine FORSLAG

Alternativet udvikler løbende vores politik, og derfor vil mine forslag også løbende blive korrigeret, når jeg bliver klogere. Dog vil mit hjerte til stadighed brænde for børnene og familierne i København. Det vil ikke ændre sig.

Jeg vil arbejde for et bedre og mere ligestillet barselsliv i Københavns Kommune. Det første år af et barns liv er det vigtigste. Her lægger barnet fundamentet for hele livet. Derfor skal vi som kommune tilbyde de bedste rammer i denne tid. Vi skal værne om forældrene for herigennem at værne om børnene. Det skal vi bl.a. gøre ved at øge støtten til familier med helt små børn og ved sikre større inddragelse af faderen igennem hele graviditeten og barslen. Undersøgelser viser, at det vil øge både faderens, barnets og hele familiens trivsel, hvis faderen inddrages mere. Jeg vil derfor arbejde for 12 ugers ekstra øremærket barsel til fædre, et øget fokus på aktiviteter og grupper for fædre på barsel, samt en generel styrkelse af sundhedsplejerskens virke.  FORSLAG DER KNYTTER SIG TIL DENNE MÆRKESAG
Her kan du læse mere om hvordan jeg præcis vil arbejde med en bedre barsel og en bedre start på livet for de nye familier.