Fædregrupper og familiegrupper – en udvidet mødregruppe-ordning
BESKRIVELSE 

Københavns Kommune skal skabe fædregrupper (ligesom de skaber mødregrupper), som er mere fleksible ift. medlemmer og barnets alder, da det er meget individuelt, hvornår og hvor længe fædre tager barsel. Desuden skal der tilbydes flere aktiviteter til fædre på barsel for at fremme fædres lyst til at tage barsel. Dette kan både være i form af aktivitetsbaserede tilbud såsom fodbold, gåture, malecaféer mv. 

 

Derudover skal det være muligt for den enkelte forældre på barsel, at blive tilknyttet en familiegruppe (blandet mænd og kvinder), også senere i barselsforløbet, hvis dette er nødvendigt (fx. hvis en mødregruppe ikke fungere).

 

På længere sigt bør man også blive tilbudt en ‘terminsgruppe’, det vil sige at den vordende mor/far kan få sin gruppe tildelt allerede under graviditeten, hvis man føler et behov for dette.

 

I fald sundhedsplejersken vurderer, at en gruppe har brug for hjælp til opstarten, eller til løsningen af en konflikt, så skal det være muligt, rent tidsmæssigt, at lægge en aftale ind, hvor sundhedsplejersken og gruppen mødes.

 

ARGUMENTER FOR FORSLAGET

Flere og flere forældre oplever at stå meget alene med ansvaret under barsel. Vi ønsker at skabe grupper og relationer der kan imødekomme denne stigende tendens til fødselsdepressioner og mistrivsel under barsel.

 

Desuden tror vi på, at vi skal hjælpe til med at gøre det mere attraktivt for fædre at være på barsel, fordi det gavner både forældre, børn og den generelle ligestilling, at fædre tager større andel i barslen. Nybagte fædre mangler fællesskaber, der svarer til mødregrupper. Fædregrupper- og aktiviteter giver dem mulighed for at snakke med andre fædre om det at blive far.
 

Familiegrupperne tilgodeser de forældre der ønsker at gå længere tid på barsel end ‘normalen’, men stadig gerne vil have et lokalt netværk af andre jævnaldrende børn og hjemmegående forældre. Desuden er denne form for grupper en glimrende måde at blande sociale samfundslag, og dermed gøre forståelsen for mangfoldigheden større, og afstanden imellem mennesker mindre.

 

Terminsgrupper vil kunne tilgodese fx. solomødre (eller andre atypiske familiekonstelationer), der ikke på samme måde har en partner der kan støtte dem i deres graviditet, og de får derved bedre mulighed for at dele deres oplevelser med andre ligestillede, og det giver dem et stærkere netværk, når de igen skal ud på arbejdsmarkedet.

 

Et stærkt argument for oprettelsen af disse forskellige grupper er desuden, at det er en forholdsvis anseelig opgave for sundhedsplejersken at koordinere og samle grupperne, set i relation til det kæmpe udbytte og potentiale der er for disse grupper. Mange grupper ender i livslange relationer, og sådanne kan ikke købes for penge.

 

INTERESSENTER
  • Mænd på barsel.

  • Kvinder der ønsker at deres mænd tager mere barsel.

  • Ligestilling.

  • Familier der vælger en længere barsel.

  • Solomødre og andre atypiske familiekonstelationer

 

‘Bedre barsel’ (forskningsinstitut) er blevet interviewet og derudover er der interviewet flere kvinder og mænd på barsel.

 

 

ØKONOMI

Der er få udgifter forbundet med både administration af- og selve tilbuddene til fædre på barsel. Sundhedsplejersken skal lave koblingerne mellem fædrene/familiegrupperne. Dog vil der være udgifter forbundet med de udvidede aktiviteter.

 

FAKTA

Der er meget få tilbud til mænd på barsel i Københavns Kommune: http://bornibyen.dk/koebenhavn/articles/19457-far-paa-barsel-what-to-do

 

Både mænd og kvinder ønsker at mænd tager mere barsel: https://www.b.dk/nationalt/enighed-blandt-koennene-maend-skal-have-mere-barsel

 

»Jeg fortjener ikke at være mor«, en podcast om fødselsdepression:

http://politiken.dk/podcast/plus_en/art5860144/%C2%BBJeg-fortjener-ikke-at-v%C3%A6re-mor%C2%AB

 

 

SÅRBARHED

Tidspunkt og varighed for fædres barsel er meget individuel og oftest kortere end kvinders, og det kan derfor være svært at skabe stabile grupper/relationer.

For mange grupper kan være svært at administrere for sundhedsplejersken, men da vi ønsker at prioritere sundhedsplejerskens rolle, ser vi ikke dette som et større problem (se forslag om ‘Forældreplejersken’).

 Download ALLE mine FORSLAG

Alternativet udvikler løbende vores politik, og derfor vil mine forslag også løbende blive korrigeret, når jeg bliver klogere. Dog vil mit hjerte til stadighed brænde for børnene og familierne i København. Det vil ikke ændre sig.