Familieplejersken
– sundheds-plejerskens rolle udvides og styrkes
BESKRIVELSE 

Sundhedsplejerskens rådgivning skal udvides til at omfatte hele familien, således at forældrene klædes bedst muligt på til at blive en familie, derfor også en navneforandring til ‘Familieplejersken’.

 

Familieplejersken skal møde familien allerede under graviditeten for at forberede forældrene på deres nye roller, spotte sårbare familier tidligt, samt få en relation til forældrene uden barnet, så familien ved at sundhedsplejersken er på ‘deres side’ og gerne vil hjælpe, og ikke er der for at ‘tjekke om de gør det godt nok’. Dette skaber også mulighed for at danne terminsgrupper for mødre, således at mødregrupperne sammensættes og mødes inden barnets fødsels.

 

Forskning viser, at en tidlig indsats er altafgørende for et godt forløb, og her kan sundhedsplejersken have en afgørende rolle for at igangsætte den nødvendige hjælp.

 

 

ARGUMENTER FOR FORSLAGET

Forældre skal hjælpes til at få en realistisk forståelse af, hvad det vil sige at blive forældre. Mange forældre oplever et tabu omkring udfordringer ved at få børn, hvilket resulterer i, at de ikke opsøger hjælp. Dette kan i værste fald medfører omsorgssvigt af barnet, men kan også medføre fødselsdepressioner og fx. skilsmisse.

 

Egmont Fonden har udarbejdet en rapport der viser at udsatte børn har brug for en tidligere indsats, for at sikre dem en tryg opvækst. Undersøgelsens forskere peger på, at netop sundhedsplejersken kan spille en vigtig rolle ift. opsporing og støtte til familien.

 

KL har ligeledes sat fokus på at styrke sundhedsplejerskens rolle i børnenes opvækst. Det er afgørende for socialt udsatte børn, at indsatsen finder sted så tidligt som muligt, og gerne allerede inden barnet fødes.

 

 

INTERESSENTER
  • Alle forældre – særligt førstegangsforældre.

  • Sundhedsplejersker.

  • Socialt udsatte familier.

 

ØKONOMI

Der er ekstra udgifter forbundet med forslaget, da sundhedsplejerskernes rolle udbygges, og den øgede aktivitet og evt. ekstrauddannelse skal finansieres.

Forslaget kan dog ses som en investering, da undersøgelser viser, at den tidlige indsats er med til at forebygge problemer for barnet fremadrettet. Derudover kan det være med til at forebygge og afhjælpe udfordringer, som ellers kunne have krævet mere omfattende behandling over tid. Vi forudser at forslaget med tiden vil spare kommunen udgifter, da den tidlige indsats er langt mere effektiv.

 

FAKTA

Rapport fra Egmont Fonden viser, at udsatte småbørn har brug for tidligere hjælp: http://www.egmontfonden.dk/Presse/Nyheder/Ny-rapport-Udsatte-smaborn-har-brug-for-tidligere-hjalp/

 

Rapport (2016): http://www.egmontfonden.dk/Upload/Egmontfondendk/PDF-filer/Egmont%20Rapporten%202016,%20opslag.pdf

 

Ekstra indsats i sundhedsplejen i Køge Kommune: https://www.dr.dk/levnu/boern/koege-kommune-goer-en-ekstra-indsats-opspore-udsatte-spaedboern

 

KL: Fremtidens sundhedspleje (2016): https://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_78090/cf_202/Fremtidens_sundhedspleje.PDF

 

SÅRBARHED

Familier kan føle sig overvåget og kontrolleret af kommunen.

Tilbuddet er frivilligt, hvorfor man kan risikere at relevante modtagere af tilbuddet vælger det fra.

 Download ALLE mine FORSLAG

Alternativet udvikler løbende vores politik, og derfor vil mine forslag også løbende blive korrigeret, når jeg bliver klogere. Dog vil mit hjerte til stadighed brænde for børnene og familierne i København. Det vil ikke ændre sig.