Ligestillet barsel
– en udvidet barsel for kommunalt ansatte
BESKRIVELSE 

Far, mor og barn skal fra den første tid have lige muligheder for at udvikle en nær relation. Derfor ønsker vi at lave et eksperiment med at øge barslen til far, så mor og far ligestilles. Det skal forbedre ligestilling på arbejdsmarkedet, mindske det stressede småbørnsliv og knytte tættere bånd i familien. Erfaringer fra andre lande viser at ligestillet barsel øger tiden som far bruger på barsel.

 

Barsel for kommunalt ansatte ligestilles for far og mor, så der fremover vil være 14 ugers barsel til far, hvor op til 4 af ugerne kan tages sammen med mor. Det vil sige at begge forældre kan gå hjemme i den første måned af barnets liv, og hele barslen bliver forlænget med op til 12 uger.

 

Er der kun én forælder, vil man kunne søge dispensation, og den enkelte forælder kan få tildelt hele den ekstra barsel. Desuden vil man som medmor eller medfar også kunne få tildelt den ekstra barsel.

 

ARGUMENTER FOR FORSLAGET
 • Bedre start på barslen for hele familien, da der er længere tid til at indfinde sig i rollerne sammen

 • Forbedret normering i vuggestue/dagpleje (Børn er længere tid hjemme og skal derfor bruge kortere tid i institution)

 • Øget tilknytning mellem far og barn

 • Øget social ligestilling (Flere mænd på barsel betyder flere aktiviteter til mænd, flere samtaler om børn mellem mænd og flere blandede mor-far relationer)

 • Øget ligestilling ved familiekriser (fx ved skilsmisse vil far stå mere ligeværdigt ift. mor)

 

INTERESSENTER

‘Bedre barsel’ (forskningsinstitut) er blevet interviewet, Familiepolitisk netværk er blevet inddraget i en elektronisk høring på Facebook, og derudover er der interviewet flere kvinder og mænd på barsel.

 

Forslaget vil desuden have indflydelse på kommunens administration, da forældrene vil være længere tid væk fra deres arbejdsplads. Denne ordning vil til gengæld gøre Københavns Kommune til et mere fordelagtigt sted at søge hen, både for kvinder og for mænd, og man vil sandsynligvis se at disse arbejdsdygtige folk vil blive boende i kommunen i længere tid. 

 

ØKONOMI

For Københavns kommune koster det 14 uger til mandens ekstra barsel. Det samlede regnestykke er afhængigt af antal mænd ansat, forventet barsel og den økonomiske kompensation.

 

FAKTA

Barsel i Norden:

 • Norge: 57 uger (10 uger til mor/10 uger til far. Foreldrepenge: 100% i 47 uger maks 35.800 kr/måned - 2012)

 • Sverige: 480 dage + 180 dag pr. ekstra barn (2 måneder til far, föräldrapenning: 80% af lønnen dog maksimalt 359.400)

 • Island: 9 måneder + 13 uger/forælder uden kompensation (3 måneder mor/3 måneder til far. Fæðingarorlofi: 80% af lønnen i de 9 måneder dog maksimal 18.500 kr. fra 2013 -> nu tager færre barsel)

 • Finland: 53 uger (18 uger til mor /9 uger til  far.)

 • Danmark: 52 uger (I dag er 2 uger øremærket til far, 14 uger er øremærket til kvinder (samt 4 ugers orlov under graviditeten) og 32 uger som kan fordeles frit. (link))

 

“I de første år efter lovændringen tog 90 procent af fædrene deres tre måneders barselsorlov og ofte endnu mere. Efter at loftet er sat ned, mister mange familier for mange penge, hvis fædrene tager deres fulde barselsorlov.”

Islands Center for Ligestilling Kristín Ástgeirsdóttir

 

Mænds barsel i dag:

 • HK: 30% af mænd tager mere end de 2 uger.

 • Berlingske: Danske fædre tager under 10% af den samlede barsel (link). Berlingske støtter mere barsel til far (link)

 • Dansk Magister Forening: Mandlige AC’er i 2007: 18 dage. I 2012: 67 dage (link). DMF kæmper for 12 ugers øremærket barsel.

 

Finanssektoren og det offentlige har de bedste barselsvilkår for mænd og det er sandsynligvis derfor at flere mænd tager barsel her (link).

 

Rockwool fonden: Mænd rammes mindre hårdt på lønnen end kvinder. (Link). Det betyder at familiens samlede løn kan ende med at stige hvis far tager mere barsel.

 

Magisterforening: AC skal dækkes ved at regeringen afsætter penge til øremærket barsel (link)

 

SÅRBARHED

Påstand om at man påtvinges barsel: Dette handler ikke om at tvinge nogen på barsel, det er helt valgfrit om man vil tage imod tilbuddet. Dette giver blot lige muligheder for at udvikle relationer til ens barn og skabe grundlaget for et godt småbørnsliv. Om man vil udnytte muligheden er op til en selv.

Det koster Københavns kommune et ukendt beløb. Dette kan opvejes af en bedre start på småbørnslivet, hvilket kan mindske risikoen for komplikationer i samlivet, skilsmisse, samt personlige problemer.

 Download ALLE mine FORSLAG

Alternativet udvikler løbende vores politik, og derfor vil mine forslag også løbende blive korrigeret, når jeg bliver klogere. Dog vil mit hjerte til stadighed brænde for børnene og familierne i København. Det vil ikke ændre sig.