Styrk dagplejen og sæt den fri
BESKRIVELSE 

Københavns kommune er én af de kommuner i Danmark med den færreste andel af børn passet i dagplejen. Dette er grundet en del fyringer fra kommunal side, samt en dyr kvadratmeterpris i byen, der gør det svært for dagplejeren at bruge eget hjem. Dette har resulteret i en stigning i den private børnepasning, men det medfører en række problemer, både for den enkelte børnepasser, men også for kontinuerligheden for barnet og dermed barnets mulighed for den bedste barndom. Desuden er dagplejen så lille, at mange forældre i København knap overvejer muligheden.

 

Vi ønsker at ansætte flere dagplejere og gøre tilbuddet synligt for kommende forældre. Dette skal gøres dels ved få flere pladser i flerbørnsdagplejen (kommunen stiller lokaler til rådighed for 3 dagplejere, der så sammen har 8 børn), dels ved at se på hvordan vi kan styrke dagplejerens forhold.

 

Mulige forslag til dette kunne være:

  • Øget fradrag til bolig

  • Mulighed for begrænsede åbningstider

  • Færre regler i dagplejen (tilliden tilbage til den ansatte)

  • Mulighed for at bruge andres bolig til dagpleje (en ny samarbejdsform imellem boligejer og dagplejer)

 

 

ARGUMENTER FOR FORSLAGET
  • Forældretilfredsheden er helt i top for dagplejere

  • Små enheder har vist sig bedst for små børn

  • Dagplejen er lige nu så truet i Københavns kommune (under 5%), at den risikerer at forsvinde. Vi ønsker valgfrihed i tilbuddene, og derfor skal vi bevare dagplejerne.

  • Imødekommer behovet for oprettelsen af nye pasningspladser i kommunen.

 

INTERESSENTER

Dagplejere, private børnepassere, pædagoger, småbørn.

 

ØKONOMI

Tabel 1 viser behovet for nye pladser de kommende år. [Se tabellen ved at downloade word-filen]

Det ses, at man formentlig i 2017 omtrent vil kunne imødekomme efterspørgselsudviklingen ved at lave børnehavepladser om til vuggestuepladser, men fra 2018 skal der skaffes nye pladser. I alt skal der skaffes mere end 1000 nye pladser i perioden.

 

Københavns kommune har de seneste år forsøgt at imødekomme pladsbehovet ved at bygge megainstitutioner på 300 børn eller mere. Alternativet mener ikke, det er den vej, vi skal gå. Vi ønsker institutionspladser, der bygger på nærhed og personlig kontakt. Derfor tror vi på at en styrkelse af dagplejen er en god vej at gå, og vi tror på at mange københavnske forældre vil vælge disse tilbud, hvis de vidste mere om tilbuddet. Særligt med oprettelsen af flere ‘flerbørnsdagplejere’.

 

FAKTA

Dagplejere fortrænges af private børnepassere - artikel af ugebladet A4:

http://www.ugebreveta4.dk/dagplejere-fortraenges-af-private-boernepassere_20080.aspx

Flerbørnsdagplejen i Københavns Kommune:

https://dagplejen.kk.dk/artikel/flerb%C3%B8rnsdagpleje

 

SÅRBARHED

Det må naturligvis anerkendes, at København mangler lokalerne til oprettelsen af flere ‘flerbørnsdagplejer’. Der må derfor tænkes utraditionelt, fx i form af samarbejde på tværs af forvaltninger, hvor frie lokaler kan udnyttes bedre.

 

Meget tyder endvidere på at uddannet personale er vigtigt, for at barnets optimale betingelser for udvikling er imødekommet. Dog er der i dagplejen en helt særligt grad af nærhed og omsorg og da forældretilfredsheden er helt i top, mener vi at tilbuddet skal styrkes. Derudover imødekommes dette ved, at Københavns kommune historisk har et meget velfungerende pædagogisk tilsyn. 

 Download ALLE mine FORSLAG

Alternativet udvikler løbende vores politik, og derfor vil mine forslag også løbende blive korrigeret, når jeg bliver klogere. Dog vil mit hjerte til stadighed brænde for børnene og familierne i København. Det vil ikke ændre sig.