visionen om det gode børneliv

Hvis vi sikrer, at København er en god børneby, så er vi overbeviste om, at vi også får en by, der er god at leve i som voksen. En by, hvor der er tid og plads til nærvær, nysgerrighed og leg. Vi skal give børnene plads til at udfolde sig kreativt i byens rum, og vi skal give dem ren luft, de trygt kan trække helt ned i maven. Alle børn i denne by skal også have en tryg opvækst – helt fra de bliver undfanget. De skal vokse op med en bevidsthed om, at de er elsket og beskyttet. Hver og én. Inden for ti år forventes der at være over 22.000 flere børn i Københavns Kommune, og derfor skal vi sørge for, at der er skabt de bedste rammer for, at de får en barndom, som vi voksne kan være stolte af. For deres skyld og for samfundets skyld.