Familiepolitisk vision

København skal være familiernes by, der både tilgodeser ligestilling, arbejdsliv og familielivet, hvor børnenes grundlæggende behov for nærvær og omsorg bliver tilgodeset. København skal have en visionær familiepolitik, der adresserer trivsels- og stressproblemer, og som går forrest og sætter et eksempel for hele det private og offentlige arbejdsmarked ved at skabe rammerne for, at Københavns Kommune bliver en arbejdsplads, hvor det er muligt for både mødre og fædre at kombinere børn og arbejde. Vi skal have tillagt en samfundsmæssig værdi til omsorgsopgaven, så man som forælder kan blive hjemme hos sine børn, når det er nødvendigt samt får de ressourcer, der kræves, når man for en tid nedprioriterer karrieren og opprioriterer familien.